Foreningen Antikk Musikk

Foreningen Antikk Musikk ble startet i 2007 som en forening for organisasjoner og ensembler som har utøving av tidligmusikk som sitt formål. Foreningens formålsparagraf er formet ut fra intensjonen om å koordinere og samle virksomheten, både med tanke på faglig orientering, men ikke minst med tanke på å gi publikum i Bergen arenaer hvor konsertserier blir produsert.

Siden høsten 2007 har foreningen holdt konserter søndager i Latinskolen i Lille Øvregate 38, nå kjent som Holbergmuseet eller Bergen Skolemuseum.

Konsertserier

Bergen har et særdeles aktivt miljø for tidligmusikk. Ensemblet Bergen Barokk har vært aktivt nasjonalt og internasjonalt i en årrekke, men i de siste årene har stadig flere ensembler og utøvere som spesialiserer seg på historisk oppføringspraksis kommet til: Currentes, Herr Berlins Peblinge, Tinta Barroca, The Ladys Entertainment, Tidlig Influensa, Musica Celines, m.fl. Foreningen Antikk Musikk tilrettelegger for konserter med tidligmusikk på historiske instrumenter i Bergen.

Et mål for Antikk Musikk er å gå inn på nye arenaer for å presentere tidligmusikk. Dette har resultert i hele tre serier på ulike tider av året.

Styret

Kontakt og informasjon

Daglig leder

Produsent

Ønsker du å motta varsel om konserter?

Klikk her for å be om epostvarsel.
Klikk her for å følge oss på Facebook.

Støtteinstanser og samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere