Tidligere konserter

Søndagskonserter i Latinskolen - Våren 2008
24. februar, kl. 14:00
Currentes
Kristin Mulders, mezzosopran
Jostein Gundersen, blokkfløyter
Ingrid Eriksen, orgel og cembalo
I vårsesongens første konsert presenterer Currentes italiensk vokalmusikk fra 1500-tallet, arrangert for besetningen sopran, blokkfløyter og orgel/cembalo. Sentralt i programmet står verker av blant andre Jacques Arcadelt, Cipriano de Rore og Claudio Monteverdi.
2. mars, kl. 14:00
Solokonsert blokkfløyte
Frode Thorsen
Mens Bach i våre dager ofte regnes som barokkens store komponist, var det Telemann som høstet størst anseelse og berømmelse av de to i deres egen samtid. Under konserten fremfører blokkfløytisten i Bergen Barokk en rekonstruert solosonate av Johann Sebastian Bach samt et knippe av Telemanns virtuose fantasier. Telemann skrev i alt 12 solofantasier for fløyte.
9. mars, kl. 14:00
Bringeland-Hagen
Sjur Haga Bringeland, blokkfløyter
Ingrid E. Hagen, cemablo
Akkompagnert av Ingrid E. hagen framfører Sjur Haga Bringeland instrumentalmusikk 1500-, 1600- og 1700-tallet. Deler av denne musikken har han selv arrangert for sitt instrument, i tråd med datidens praksis. Det blir på denne konserten mulig å høre en rekke forskjellige blokkfløyter, og å følge utviklingen til dette instrumentet fra renessansen og frem til i dag.
30. mars, kl. 14:00
Currentes
Jostein Gundersen, blokkfløyter
Cecilie Haukedal-Johansen, blokkfløyter
Frode Thorsen, blokkfløyter
I dette programmet presenteres musikk fra engelsk, fransk og tysk høybarokk for blokkfløyter i ulike størrelser. På programmet står blant annet trioer av franskmannen Joseph Bodin de Boismortier. I en tid da profesjonelt musikkliv var kontrollert av hoff og kirke gjorde han seg bemerket med uavhengig kommersiell publisering. Ellers får publikum høre trioer av Purcell, Mattheson, go innslag for ulike besetninger av bl.a Hottetterre og Telemann.
6. april, kl. 14:00
Luana Gundersen ensemble
Luana Gundersen, traverso
Dag Eriksen, fiolin
Hans Gunnar Hagen, bratsj
Siri Hilmen, cello
Ingrid Eriksen Hagen, cembalo
Her presenteres et "klassisk" program med musikk av C.P.E. Bach, Mozart og Beethoven. Publikum vil få høre musikk som her til lands sjeldent bli fremført på historiske instrumenter. Blant annet spilles Ludwig van Beethovens Serenade op. 25 for fløyte, fiolin og bratsj og C.P.E. Bachs Kvartett i D-dur for traversfløyte, bratsj og cembalo.
13. april, kl. 14:00
Tidlig Influensa
Anette Bjørnenak, blokkfløyte
Natalia M. Radzik, kontrabass
Ingrid E. Hagen, cembalo
Under denne konserten tar Tidlig Influnsa for seg noe av kjernerepertoaret for blokkfløyten i dens gullalder, første halvdel av 1700-tallet. Det virtuose og fengende programmet er satt sammen av sonater for blokkfløyte og continuo av Barsanti, Veracini, Telemann og Vivaldi, inkludert en triosonate for blokkfløyte og fagott, her fremført på kontrabass.
20. april, kl. 14:00
Hagen Duo
Hans Gunnar Hagen, barokkbratsj
Ingrid E. Hagen, cembalo
Vi får høre musikk for barokkbratsj og cembalo. Barokkbratsjen er et instrument som sjeldent høres i solistisk sammenheng, noe som er svært synd, da den har et vidt klangspekter. I siste halvdelen av 1700-talet begynte det å hukke opp solomusikk for instrumentet som her vil bli presentert. Vi vil får høre verker av J.S. Bach, William Flackton, Johann Stamitz og G.P. Telemann.
27. april, kl. 14:00
Herr Berlins Peblinge
Hanne-Sofie Akselsen, traversfløyte
Martin Wåhlberg, barokkcello
Ingrid E. Hagen, cembalo
Barokkensemblet Herr Berlins Peblinge har spilt sammen siden 2003. Ensemblet har tidligere framført musikk av Bach i Bergen, og høstet svært gode kritikker fra blant annet Bergens Tidende. De vil her presentere musikk av Johann Sebastian Bach og hans sønn Carl Phillipp Emanuel. I dette programmet får publikum høre både hva sønnen hadde å lære av sin far, og omvendt.
4. mai, kl. 14:00
Musica Celines
Kristin Mulders, mezzosopran
Cecilie Haukedal-Johansen, blokkfløyte og barokkfiolin
Eline Sundal, cello
Ines Maidre, cembalo
I løpet av perioden som strekker seg fra midten av det 16de århundre og frem til ca 1700, blomstret det engelske musikklivet med fremtredende musikere som bl.a Henry Purcell, John Dowland, Thomas Baltzar og Daniel Purcell. På denne tiden var musikk en del av den allmenne dannelse, og ble kultivert både av profesjonelle og amatører som en naturlig del av både det religiøse og verdslige hverdagsliv. I dette programmet har ensemblet valgt å ha fokus på verdslig musikk. Bl.a presenteres forskjellige "broadside ballads" og kjærlighetssanger fra datidens engelske "populærmusikk", samt utvalgte triosonater og grounds for blokkfløyte og basso continuo.
Konserter i Latinskolen - Høsten 2008
2. november, kl. 14:00
LUANA GUNDERSEN-ENSEMBLE I
Luana Gundersen, traverso
Danuta Zawada, fiolin
Ingrid E. Hagen, cembalo
Musikk av barokkens tre største tyske komponister: Telemann, Händel og Bach.
9. november, kl. 14:00
CURRENTES
Jostein Gundersen, blokkfløyter
Stefan Lindvall, fiolin
Hans Knut Sveen, cembalo
Et program med ytterpunktene i engelsk musikk på 1600-tallet: På den ene siden improvisasjonspregede "grounds", på den andre siden polyfone komposisjoner.
16. november, kl. 14:00
TIDLIG INFLUENSA
Anette Bjørnenak, blokkfløyter
Laima Olsson, fiolin
Ingrid Eriksen Hagen, cembalo
Et helitaliensk program: Tidligbarokke og høybarokke sonater og triosonater av komponistene Castello, Pandolfi, Corelli, Scarlatti og Vivaldi.
23. november, kl. 14:00
BAROKT PERLEDYKK
Hans Knut Sveen, cembalo
Sveens program er preget av perler fra "østersene" Purcell og Händel, blandet med en del flotte, ruglete og ikke nødvendigvis helt konvensjonelle perler.
29. november, kl. 14:00
THE LADYS ENTERTAINMENT
Sjur Haga Bringeland, blokkfløyter
Daniel Tang Gundersen, cembalo
The Ladys Entertainment spiller musikk av internasjonale komponister bosatt i Londet i det første tiåret av det 18. århundret. Musikk av Dieupart, Paisible og Finger.
30. november, kl. 14:00
Solokonsert Cello
Markku Luolajan-Mikkola
Bergen Barokks faste cellist/gambist fremfører to av de berømte suitene for cello solo av Johann Sebastian Bach.
7. desember, kl. 14:00
MUSICA CELINES
Cecilie Haukedal-Johansen, blokkfløyter
Ines Maidre, cembalo
I dette programmet fokuserer Musica Celines på nederlandsk musikk. Det fremføres egne arrangementer av kjente sanger fra nederlandske melodisamlinger, samt verker av Sweelinck og van Wassenaer.
14. desember, kl. 14:00
LUANA GUNDERSEN ENSEMBLE II
Luana Gundersen, traverso
Sofia Diniz, viola da gamba
Ingrid Eriksen Hagen, cembalo
Italienske sonater av franske komponister, fransk stil av tyske komponister, alt formidlet gjennom det mest franske instrumentet: tverrfløyte.